Toelichting tarieven 2020

Jaarlijks worden de maximum uurprijzen van de kinderopvangtoeslag met ingang van 1 januari geïndexeerd. De indexatie is een gewogen gemiddelde van de ontwikkeling van de loonvoet bedrijven (80%) en de ontwikkeling van de consumentenprijsindex (20%). De indexering voor 2020 is gebaseerd op een correctie van de indexering in 2019 (-0,48%) doordat de verwachte loon- en prijsontwikkeling voor dat jaar naar beneden is bijgesteld en de loon- en prijsontwikkeling voor 2020 (2,38%). Dit betekent dat de maximum uurprijzen worden verhoogd met 1,89% als gevolg van de indexering.

De maximum uurprijs van de kinderopvangtoeslag per 1 januari 2020 voor dagopvang is € 8.17. Dit is een verhoging van € 0.15 ten opzichte van 2019.

Op de website van de belastingdienst staat alle informatie over de kinderopvangtoeslag 2020: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvangtoeslag/bedragen-kinderopvangtoeslag-2020

De uurprijs voor dagopvang bij Opvang Anders per 1 januari 2020 is vastgesteld op € 9.45 en dit is een verhoging van € 0.15 ten opzichte van 2019 en gebaseerd op dezelfde € 0.15 verhoging van de kinderopvangtoeslag. Wij verwachten daarmee dat voor ouders hun netto betaling – dit is het tarief van Opvang Anders minus (–) de uitkering van kinderopvangtoeslag – voor dagopvang in 2020 stijgt met 1.0%, op basis van een gemiddeld uitkeringspercentage van 80%.

Opvang Anders is een stichting en dus zonder winstoogmerk; de inkomsten moeten de kosten dekken en zorgen voor een stabiele financiële balans en stromen verder direct terug naar de kwaliteit van onze opvang. Met bovengenoemde tariefwijziging zijn we in staat om de kwaliteit het komende jaar te blijven waarborgen en te voldoen aan de wetswijzigingen en aan de CAO Kinderopvang.

De jaaropgave 2019 wordt begin januari 2020 verstrekt. De factuur voor januari 2020 met het nieuwe uurtarief wordt in de tweede helft van december verzonden en op de gebruikelijke datum geïncasseerd.
Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van ons uurtarief 2020 dan horen wij dat graag.

Tarieven 2020

De maximum prijs per uur voor kinderopvangtoeslag per 1 januari 2020 is € 8.17.
De prijs per uur dagopvang bij Opvang Anders is per 1 januari 2020 is € 9.45.
De bedragen in de tabellen zijn in euro’s per uur, uren per maand, maandprijs en gebaseerd op onze opening van 49 weken per jaar. De 3 sluitingsweken zijn zodoende in de berekening van de prijs per maand (en dus per jaar) verwerkt!

Tarief dagopvang

Rozelinde en Minne

 uurprijsuren per maandper maand
1 dag per week€  9,4540.83€  385,84
2 dagen per week€  9,4581.66€  771,68
3 dagen per week€  9,45122.49€  1.157,52
4 dagen per week€  9,45163.32€  1.543,36
5 dagen per week€  9,45204.15€  1.929,20

Tarief halve dagopvang

Tomte

 uurprijsuren per maandper maand
1 dag per week€  9,4520.42€  192,96
2 dagen per week€  9,4540.84€  385,92
3 dagen per week€  9,4561.26€  578,88
4 dagen per week€  9,4581.68€  771,84
5 dagen per week€  9,45102.10€  964.80

Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden

Vraag een kennismakingsgesprek aan

Aanvragen