Organisatie

Team

Opvang Anders is een stichting zonder winstoogmerk en stelt de pedagogische kwaliteit centraal. We laten ons hierbij leiden door de antroposofie. We zijn daarom ook lid van de VAK, de vereniging voor antroposofische kinderopvang. Dit is een platform met het doel krachten binnen het werkveld te bundelen evenals het delen van kennis over de antroposofische kinderopvang met elkaar en daarbuiten. Het is geen keurmerk of kwaliteitssysteem, maar in de ledenvergaderingen waar Opvang Anders altijd actief aan deelneemt staan wordt uitgebreid gesproken hierover en kijken de deelnemende organisatie hoe ze gezamenlijk kunnen blijven werken aan de kwaliteit.

We werken conform de CAO kinderopvang en de eisen die de overheid (bij controle door de GGD) aan kwalitatieve kinderopvang stelt.

Ook maken we deel uit van het netwerk 3KA. Het management van 8 kleinschalige kinderopvangorganisaties uit Amstelveen komt zes tot acht maal per jaar samen om te spreken over onder meer wetgeving, methoden van kwaliteitsverbetering plus het uitwisselen van ervaringen binnen de sector.

Team

Ons team bestaat uit liefdevolle, warme en zeer ervaren, gekwalificeerde juffies die vertrouwd zijn met het werken vanuit de antroposofische visie en graag bereid zijn zich daarin blijvend te ontwikkelen. Een groot aantal medewerksters werkt al 5 jaar en (veel) langer bij Opvang Anders. Dat maakt het team hecht en stevig. Het werk van de pedagogisch medewerksters wordt ondersteund door de 2 mensen die op kantoor werken en tevens pedagogisch geschoold zijn waardoor ze, indien nodig, kunnen bijspringen op de groep. Als team volgen we regelmatig lezingen of nodigen we deskundigen uit om ons verder te verdiepen in antroposofische en pedagogische onderwerpen. Hieronder stellen we ons heel kort even voor:
Janneke Pluimgraaff

Janneke Pluimgraaff

directeur / bestuurder

informatie volgt

Rianne Mense

Rianne Mense

Assistent leidinggevende

informatie volgt

Lisanne V

Lisanne V

juffie bij Minne

Lisanne is in 2014 begonnen als stagiaire bij Minne. Zij is na het afronden van haar opleiding bij ons komen werken als invaljuf op alledrie de groepen. Daarnaast was zij ook werkzaam bij een Haarlems antroposofisch kinderdagverblijf. Ook heeft zij de cursus ‘Pedagogiek voor het jonge kind’ gevolgd om haar kennis van de antroposofie te vergroten, waar zij zich inmiddels helemaal in thuis voelt. Toen er een vacature voor 2 dagen vrij kwam bij Minne is zij ingestroomd als vaste juffie naast Michel en Vesna op de maandag en de vrijdag. Daarnaast blijft zij invallen waar nodig.

Sanne

Sanne

juffie bij Rozelinde en Tomte

Sanne is al sinds 2001 in dienst bij Opvang Anders. Ze heeft dus veel ervaring als juffie en heeft ook een tijdje op kantoor gewerkt bij de kindplanning. Na de geboorte van haar derde kind is Sanne ingestroomd als vaste juffie bij Rozelinde op maandag en dinsdag. Ze is ook regelmatig te vinden op de Parcival als ze haar eigen kinderen naar school brengt. Sanne werkt naast Rozelinde op vrijdagochtend bij onze peutergroep Tomte.

Claudia

Claudia

juffie bij Rozelinde en Tomte

Claudia is ons enige teamlid dat alle dagen aanwezig is. Ze is ooit gestart als stagiaire bij ons en werkte daarna als parttimer bij ons maar ook bij een Haarlems antroposofisch kinderdagverblijf. Ze heeft hiermee de nodige ervaring als juffie. Ze werkt bij kdv Vrije Opvang Anders op beide groepen. 

Manuela

Manuela

juffie bij Tomte

Voordat Opvang Anders verantwoordelijk werd voor de peuterklas van de Parcival werkte Manuela er als peuterjuf; ze kent daardoor heel veel kinderen op school. Op vrijdag werkt ze niet, maar op de andere ochtenden is ze samen met haar collega’s het gezicht van Tomte. Op de donderdagmiddag is ze tevens bij BSO Madelief werkzaam zodat ze veel kinderen die bij Opvang Anders vandaan komen nog steeds wekelijks in de groep mag ervaren.

invaljuffies

invaljuffies

op alle groepen

In principe werken we met vaste juffies op vaste dagen, maar soms hebben we door omstandigheden (verlof, ziekte, etc) af en toe een invaljuffie nodig. Petra Roffel is als vaste invaljuffie in dienst, en werkt af en toe bij Minne of Rozelinde. Rianne ondersteunt Minne of Rozelinde bij uitval door ziekte of vakantie. We werken momenteel ook met invallers/zzp-ers om krapte binnen het team op te vangen.

Alle bovenstaande personeelsleden van stichting Opvang Anders zijn gediplomeerd conform eisen in de CAO Kinderopvang, in het bezit van een VOG (met continue screening) en gekoppeld aan onze stichting in het Personenregister Kinderopvang. Stagiaires staan bij ons altijd boventallig op de groep, zijn ook in bezit van een VOG en aan ons gekoppeld in het Personenregister.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van stichting Opvang Anders bestaat uit 3 personen. Als voornaamste taak hebben zij het -meestal gevraagd- adviseren van de bestuurder op allerlei vlakken en het controleren van de begroting en jaarcijfers. Ook bewaken zij tezamen met de directeur/bestuurder het antroposofische gedachtengoed van de stichting. Gemiddeld komen zij eens per kwartaal bij elkaar voor een vergadering met de directeur/bestuurder.