Noortje was onze peutergroep binnen vrijeschool Kairos in Amsterdam Noord. We zijn gestart in februari 2015 en al snel gegroeid tot een heerlijk groep onder leiding van juffie Elly en juffie Dorus; helaas heeft deze groep door locatieproblemen moeten sluiten. We werken op dit moment aan een herstart van Noortje en verkennen ook mogelijkheden voor het opstarten van hele dagopvang.
Totdat wij een locatie gevonden hebben, bieden wij ouders aan om gebruik te maken van de antroposofische hele- en halve dagopvang groepen van Opvang Anders in Amstelveen. Bij een plaatsing van minimaal 8 maanden is het mogelijk om gebruik te maken van de voorrangsregeling bij Kairos, mits de kinderen meeverhuizen naar Opvang Anders in Noord zodra daar een locatie is. Graag duidelijk voorrangsregeling Noord aangeven op het inschrijfformulier.

Geschiedenis Noord

Kairos heeft in eerste instantie huisvesting gekregen in het pand van de Buikslotermeerschool. Door de groei van beiden scholen geen plaats binnen het gebouw voor ons. De vrijeschool Kairos heeft inmiddels intrek genomen in het pand aan het Wognummerplantsoen; helaas zijn er op deze locatie niet genoeg vierkante meters voor een eigen groepsruimte voor peuters en BSO. Zowel de schoolleider als bestuurder van Kairos betreuren dat enorm. Ze hechten veel waarde aan een peuterklas van waaruit kinderen naar de school doorstromen en delen ook onze wens op hele dagopvang vanuit de gezamenlijke pedagogische visie. We gaan dan ook gezamenlijk werken aan een oplossing.

In de directe omgeving van school hebben we dusver geen ruimte kunnen vinden die voldoet aan alle eisen die de Wet Kinderopvang ons stelt of daar makkelijk naar verbouwd kan worden. Die directe omgeving is voor ons wel een vereiste voor Noortje; anders is het ook niet mogelijk om aan te sluiten bij een aantal activiteiten van Kairos. We zijn nu samen met de bestuurder van Kairos en de gemeente in gesprek over mogelijk huren op loopafstand van de school. Zodra we weten of dat lukt laten we het jullie weer weten. De herstart van Noortje is hopelijk mogelijk op enig moment in 2018. We doen onze uiterste best om dit mogelijk te maken.

Rondleidingen zijn tot de oplevering niet mogelijk, inschrijven kan wel alvast! (je ontvangt dan ook de updates over de nieuwe locatie en de verwachte startdatum)

Inschrijven voor school zelf: http://www.vrijeschoolkairos.nl 

 

KDV Vrije Opvang Noord

Vraag een kennismakingsgesprek aan

Aanvragen