Amstelveen parcival

In januari 2016 heeft vrijeschool Parcival de rechtervleugel van het gebouw Augustus op de Lindenlaan 336 betrokken. Wij zijn hier vanaf dat moment kinderdagverblijf Vrije Opvang Anders met de groepen Rozelinde (hele dagopvang groep) en Tomte (halve dagopvang groep, voorheen peuterspeelzaal ‘onder moeders rok’) gestart.

Omhulling, harmonie, geborgenheid en evenwichtige ontwikkeling maar vooral veel liefde zijn kernwaarden die onze groepen het best omschrijven. Zij hebben beschikking over een eigen stuk omheind schoolplein met zandbak, lindehaag tunneltje en waterelement. De groepen liggen naast elkaar en worden verbonden door een gezamenlijke verschoon ruimte met peutertoiletjes.

Inschrijven voor Tomte of Rozelinde kan via deze site, je kunt natuurlijk eerst een kijkje bij ons komen nemen.

Brede school

We vormen in Amstelveen samen met vrijeschool Parcival en BSO Madelief een brede school. Kinderen die bij stichting Opvang Anders geplaatst zijn hebben voorrang bij plaatsing op school als zij minimaal 8 maanden bij ons geweest zijn. Maar dat betekent niet dat de kinderen automatisch doorgeplaatst worden. In verband met de wachtlijsten voor het vrijeschool onderwijs op dit moment raden we aan om niet te lang te wachten. Meer info ontvang je op hun informatieochtend.

Rozelinde (hele dagopvang voor 0-4 jarigen)

Deze groep voor hele dagopvang binnen de brede vrijeschool Parcival biedt plek aan 12 kinderen (waarvan maximaal 2 baby’s tot 1 jaar oud). Ideaal als oudere broers of zussen al naar de Parcival gaan.
Kinderen kunnen tussen 8.00 – 9.00 uur gebracht worden, ouders zijn welkom om even koffie of thee te drinken, een spelletje te spelen of boekje te lezen met hun kind. Dan nemen we samen met het kind afscheid van pappa en mamma en als alle kindjes er zijn starten we met ons dagritme. Er is ruimte voor vrij spel en een gezamenlijk verhaal & tafelspel. We gaan iedere dag naar buiten, ook als het regent zodat de kinderen echt de seizoenen ervaren. Na de boterhammen en de biologische soep rusten alle grotere kinderen. Er wordt regelmatig brood gebakken en de kinderen kunnen natuurlijk ook verven of tekenen als ze dat willen. Ouders halen hun kinderen weer op vanaf 17.00 uur. (later brengen of eerder halen kan natuurlijk altijd, maar dat weten we graag even van te voren ivm ons dagritme)

Jaarfeesten worden gevierd op een wijze dat alle kinderen van de groep deel kunnen nemen, soms wordt daarbij aangesloten bij onze peutergroep Tomte of bij de school, door bijvoorbeeld de oudste peuters van de groep. Soms vieren we het knus binnen de eigen groepsruimte.

Tomte

(halve dagopvang 2-4 jarigen )
Maximaal 16 peuters kunnen tot 8.35u (Amstelveen) gebracht worden, dan is er een gezamenlijk begin in de kring. Ouders die dan nog aanwezig zijn, mogen hier bij zijn. We steken een kaarsje aan en zingen een liedje, dan zeggen we de papa’s en mama’s gedag en is het tijd om de kabouter wakker te maken. Om 13.00u gaat de deur weer open en worden alle kinderen tegelijk opgehaald.

In onze peuterklassen heerst een ietwat meer schools karakter dan in onze hele dagopvang groepen. Door de horizontale samenstelling van de groep kunnen er meer op peuters gerichte activiteiten plaatsvinden dan bij de hele dagopvang groepen. Het speelgoed is specifiek voor de leeftijd van 2 – 4 jaar. Bij het vieren van de jaarfeesten, wordt aangesloten bij de gewoontes en gebruiken van de kleuterklassen, zodat het een herkenbaar geheel vormt voor de kinderen die straks naar de Parcival gaan of daar al oudere broers of zusjes hebben.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Contact