Sluitingsdagen

2022

  • Zomersluiting: maandag 8 tot en met vrijdag 19 augustus (wordt verrekend in het aantal uren, niet in rekening gebracht)
  • Studiedag najaar; 13 oktober
  • Kerstsluiting: (2e Kerstdag) maandag 26 tot en met vrijdag 30 december 2022 (wordt verrekend in het aantal uren, niet in rekening gebracht)

2023

  • Woensdag 22 februari studiedag
  • Zomersluiting van maandag 14 augustus 2023 tot en met vrijdag 25 augustus 2023 is Opvang Anders gesloten

Locaties

Gaarne onderstaande telefoonnummers gebruiken als je kind niet / later komt of te informeren hoe het gaat die dag. Dit liever niet doen via sms of whatsapp. Voor alle zaken rondom inschrijvingen, aanvragen van rondleidingen, facturen, contracten en het afnemen van een extra (incidentele) dag opvang kun je mailen of bellen met kantoor.

KDV Minne
De Surmontstraat 49,
1181 RV Amstelveen
06 5342 7422
openingstijden: ma t/m vr 8.00 – 18.00 uur
aantal kindplaatsen: 12

KDV Vrije Opvang Anders
Lindenlaan 336,  1185 NK Amstelveen
Rozelinde 06 5737 6031
Tomte 06 2287 8960
openingstijden: ma t/m vr 8.00 – 18.00 uur
aantal kindplaatsen: 12 (Rozelinde) plus 16 (Tomte)

LRK nummer Locatie
186775891 – KDV Minne (De Surmontstraat 49)
177682267 – KDV Vrije Opvang Anders (Lindenlaan 336)

pedagogisch beleidsplan

We hebben ons pedagogisch beleid uitgebreid beschreven in ons informatieboekje. Er is een versie voor zowel de hele als de halve dagopvang groepen. Ieder jaar wordt het pedagogisch plan opnieuw onder de loep genomen en eventueel herschreven.

veiligheid, protocollen & tevredenheid

Opvang Anders is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (zonder link) en voldoet aan alle door de GGD gestelde eisen. De laatste inspectierapporten van kinderdagverblijf Minne zijn hier in te zien en de inspectierapporten van Tomte en Rozelinde (Kdv Vrije Opvang Anders) hier. We werken vanuit de antroposofie en hebben hier al ons beleid waar mogelijk op afgesteld. Net als andere kinderdagverblijven werken wij met protocollen om veiligheid voor de kinderen te kunnen waarborgen.

Het kan helaas voorkomen dat ouders toch niet geheel tevreden zijn over de door ons geboden opvang. We raden aan om eerst met de juffies op de groep hierover in gesprek te gaan. Mocht dit niet het gewenste resultaat bieden dan volgen we de procedure klachtenregelement Opvang Anders. Een exemplaar hiervan is hier in te zien, maar ook op de groepen, via directie of OC leden te verkrijgen. We zijn aangesloten bij de stichting geschillencommissie voor consumenten

Vraag een kennismakingsgesprek aan

Aanvragen