Sluitingsdagen

2019
Goede Vrijdag – 19 april

Tweede Paasdag- 22 april

Hemelvaart – 30 mei

Studiedag – 3 juni

Zomerfeest – 21 juni vanaf 16u

Tweede Pinksterdag – 10 juni

Zomersluiting 5 augustus t/m 16 augustus

Sint Nicolaas- 5 dec vanaf 17u

Kerstsluiting 24 december 16u t/m 1 januari 2020

Locaties

Gaarne onderstaande telefoonnummers gebruiken als je kind niet / later komt of te informeren hoe het gaat die dag. Dit liever niet doen via sms of whatsapp. Voor alle zaken rondom inschrijvingen, aanvragen van rondleidingen, facturen, contracten en het afnemen van een extra (incidentele) dag opvang kun je mailen of bellen met kantoor.

KDV Minne 
De Surmontstraat 49,
1181 RV Amstelveen

06 5342 7422
openingstijden: ma t/m vr 8.00 – 18.00 uur

aantal kindplaatsen: 12

KDV Vrije Opvang Anders 
Lindenlaan 336,  1185 NK Amstelveen

Rozelinde 06 5737 6031

Tomte 06 2287 8960
openingstijden: ma t/m vr 8.00 – 18.00 uur

aantal kindplaatsen: 12 (Rozelinde) plus 16 (Tomte)

KDV Vrije Opvang Noord
hopelijk heropend in 2018

openingstijden: ma t/m vr 8.15 – 13.15 uur
aantal kindplaatsen: 16

LRK nummer Locatie
186775891 – KDV Minne (De Surmontstraat 49)
177682267 – KDV Vrije Opvang Anders (Lindenlaan 336)


pedagogisch beleidsplan

We hebben ons pedagogisch beleid uitgebreid beschreven in ons informatieboekje. Er is een versie voor zowel de hele als de halve dagopvang groepen. Ieder jaar wordt het pedagogisch plan opnieuw onder de loep genomen en eventueel herschreven.

veiligheid, protocollen & tevredenheid

Opvang Anders is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (zonder link) en voldoet aan alle door de GGD gestelde eisen. De laatste inspectierapporten van kinderdagverblijf Minne zijn hier in te zien en de inspectierapporten van Tomte en Rozelinde (Kdv Vrije Opvang Anders) hier. We werken vanuit de antroposofie en hebben hier al ons beleid waar mogelijk op afgesteld. Net als andere kinderdagverblijven werken wij met protocollen om veiligheid voor de kinderen te kunnen waarborgen.

Het kan helaas voorkomen dat ouders toch niet geheel tevreden zijn over de door ons geboden opvang. We raden aan om eerst met de juffies op de groep hierover in gesprek te gaan. Mocht dit niet het gewenste resultaat bieden dan volgen we de procedure klachtenregelement Opvang Anders. Een exemplaar hiervan is hier in te zien, maar ook op de groepen, via directie of OC leden te verkrijgen. We zijn aangesloten bij de stichting geschillencommissie voor consumenten

Vraag een kennismakingsgesprek aan

Aanvragen