2019
Goede Vrijdag – 19 april
Tweede Paasdag- 22 april
Hemelvaart – 30 mei
Studiedag – 3 juni
Zomerfeest – 21 juni vanaf 16u
Tweede Pinksterdag – 10 juni
Zomersluiting 5 augustus t/m 16 augustus
Sint Nicolaas- 5 dec vanaf 17u
Kerstsluiting 24 december 16u t/m 1 januari 2020

Locaties

Gaarne onderstaande telefoonnummers gebruiken als je kind niet / later komt of te informeren hoe het gaat die dag. Dit liever niet doen via sms of whatsapp. Voor alle zaken rondom inschrijvingen, aanvragen van rondleidingen, facturen, contracten en het afnemen van een extra (incidentele) dag opvang kun je mailen of bellen met kantoor.

KDV Minne 
De Surmontstraat 49, 1181 RV Amstelveen
(020) 441 5623

openingstijden: ma t/m vr 8.00 – 18.00 uur
aantal kindplaatsen: 12

KDV Vrije Opvang Anders 
Lindenlaan 336,  1185 NK Amstelveen
Rozelinde 06 5737 6031
Tomte 06 2287 8960

openingstijden: ma t/m vr 8.00 – 18.00 uur
aantal kindplaatsen: 12 (Rozelinde) plus 16 (Tomte)

KDV Vrije Opvang Noord
hopelijk heropend in 2018

openingstijden: ma t/m vr 8.15 – 13.15 uur
aantal kindplaatsen: 16

LRK nummer Locatie
186775891 – KDV Minne (De Surmontstraat 49)
177682267 – KDV Vrije Opvang Anders (Lindenlaan 336)
880685062 – KDV Vrije Opvang Noord  (hopelijk herstart 2018)

De jaaropgaven over 2015 zijn op 8 februari 2016 per email verstuurd met onderwerp ‘jaaroverzichten’ naar de ouder die ook de maandelijkse factuur ontvangt. Die van 2016 zijn verstuurd op 27 februari 2017 met onderwerp ‘jaaropgave stichting opvang anders’.

pedagogisch beleidsplan

We hebben ons pedagogisch beleid uitgebreid beschreven in ons informatieboekje. Er is een versie voor zowel de hele als de halve dagopvang groepen. Ieder jaar wordt het pedagogisch plan opnieuw onder de loep genomen en eventueel herschreven.

veiligheid, protocollen & tevredenheid

Opvang Anders is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (zonder link) en voldoet aan alle door de GGD gestelde eisen. De laatste inspectierapporten van kinderdagverblijf Minne zijn hier in te zien en de inspectierapporten van Tomte en Rozelinde (Kdv Vrije Opvang Anders) hier. We werken vanuit de antroposofie en hebben hier al ons beleid waar mogelijk op afgesteld. Want we werken net als andere kinderdagverblijven met protocollen om veiligheid voor de kinderen te kunnen waarborgen.

Het kan helaas voorkomen dat ouders toch niet geheel tevreden zijn over de door ons geboden opvang. We raden aan om eerst met de juffies op de groep hierover in gesprek te gaan. Mocht dit niet het gewenste resultaat bieden dan volgen we de procedure klachtenregelement Opvang Anders. Een exemplaar hiervan is hier in te zien, maar ook op de groepen, via directie of OC leden te verkrijgen. We zijn aangesloten bij de stichting geschillencommissie voor consumenten

 

 

 

Vraag een kennismakingsgesprek aan

Aanvragen