Organisatie

TeamRaad van toezicht

Opvang Anders is een stichting zonder winstoogmerk en stelt de pedagogische kwaliteit centraal. We laten ons hierbij leiden door de antroposofie. We zijn daarom ook lid van de VAK, de vereniging voor antroposofische kinderopvang. Dit is een platform met het doel krachten binnen het werkveld te bundelen evenals het delen van kennis over de antroposofische kinderopvang met elkaar en daarbuiten. Het is geen keurmerk of kwaliteitssysteem, maar in de ledenvergaderingen waar Opvang Anders altijd actief aan deelneemt staan wordt uitgebreid gesproken hierover en kijken de deelnemende organisatie hoe ze gezamenlijk kunnen blijven werken aan de kwaliteit.

We werken conform de CAO kinderopvang en de eisen die de overheid (bij controle door de GGD) aan kwalitatieve kinderopvang stelt.

Ook maken we deel uit van het netwerk 3KA. Het management van 8 kleinschalige kinderopvangorganisaties uit Amstelveen komt zes tot acht maal per jaar samen om te spreken over onder meer wetgeving, methoden van kwaliteitsverbetering plus het uitwisselen van ervaringen binnen de sector.

Team

Ons team bestaat uit liefdevolle, warme en bijna allen zeer ervaren juffies met een antroposofische en/of HBO-opleiding. Hun werk wordt ondersteunt door de 2 mensen die op kantoor werken maar ook pedagogisch geschoold zijn waardoor ze soms kunnen bijspringen op de groep indien nodig. Als team volgen we regelmatig lezingen of nodigen we deskundigen uit om ons verder te verdiepen in antroposofische en pedagogische onderwerpen. Hieronder stellen we ons heel kort even voor:

 

Rachel van Herwijnen

Rachel van Herwijnen

directeur / bestuurder

Per september 2017 is Rachel als directeur en bestuurder bij de stichting werkzaam. Werkte hiervoor aantal jaar bij een antroposofisch kinderdagverblijf als coordinator. Ze gunt alle kinderen een fantastisch ‘tweede thuis’ met juffies die bewust en met hart en handen bezig zijn met hun vak. En vindt het een eer om dat mede mogelijk te maken. Ze zal zich de komende maanden richten op het weer starten van Noortje en indien mogelijk ook hele dagopvang in Amsterdam-Noord en het starten van een peutergroep in regio Groene Hart.

Marieke Sanders

Marieke Sanders

coördinator

Marieke is als coördinator voor de meeste ouders de eerste persoon die ze leren kennen bij Opvang Anders. Ze is namelijk verantwoordelijk voor de kindplanning en plaatsing, inclusief het maken van de contracten. Ze werkt van maandag tot en met donderdag op kantoor. Maar is ook regelmatig op een van de groepen te vinden om daar even ondersteuning te bieden en omdat ze de pedagogisch medewerkers op inhoudelijk vlak begeleidt. Heb je vragen of opmerkingen? Schiet haar gerust even aan!

Dorus

Dorus

nu bij Minne (straks weer juffie bij Noortje)

Dorus werkt sinds 2015 bij Opvang Anders. Ze heeft samen met Elly onze peuterklas Noortje vorm gegeven en tot een hechte groep gesmeed. Omdat Noortje door ruimtegebrek tijdelijk niet op is werkt ze nu bij Minne op maandag en vrijdag (1 dag met Vesna en 1 dag met Michel) Een hele andere dynamiek op een hele dagopvanggroep merkte ze, maar al snel heeft ze zich dit ook eigen gemaakt! Ze heeft de theaterschool gedaan en werkt daarnaast ook al jarenlang als juf in een kleuterklas.

Vesna

Vesna

juffie bij Minne

Vesna werkt nog relatief kort bij ons, maar na een paar jaar voelt het toch al super vertrouwd. Ze heeft bij aantal andere kinderdagverblijven gewerkt in Amsterdam maar toen ze bij Opvang Anders kwam werken was haar meteen duidelijk wat ze telkens miste. Dus komt ze iedere werkdag vol enthousiasme naar haar werk. Ze werkt 3 dagen per week samen met Michel bij Minne en 1 dag met Dorus

Michel

Michel

juffie bij Minne

Naast haar werk als beelden kunstenaar is Michel jarenlang ook werkzaam geweest als leerkracht in het basisonderwijs en het geven van kunstonderwijs aan ‘hele stammen’ Amsterdamse kinderen. Haar wens om het hele jonge kind nog beter te leren kennen bracht haar naar Opvang Anders waar ze 4 dagen per week werkt met Vesna en Dorus. Ze heeft daarnaast ook nog de applicatie om als vrijeschool leerkracht te mogen werken afgerond en gaat zich nu verdiepen in euritmie.

Pien

Pien

juffie bij Rozelinde

Ze solliciteerde bij ons toen ze nog in Groningen woonde, want ze zag zichzelf al helemaal bij Opvang Anders werken en verhuisde daarna naar Amsterdam. Pien wil kinderen en ouders op weg helpen om eigenwaarde en kunnen te versterken; zodat zij zichzelf ten volle kunnen ontdekken en leren kennen. Ze doe dit graag door middel van creativiteit, spel, dans en andere vormen van bezig zijn met lichaam en geest.

Elly

Elly

juffie bij Rozelinde (straks weer Noortje)

Ervaren en al lang verbonden met Opvang Anders. Oorspronkelijk opgeleid in het ziekenhuis, maar meer op haar plek voor de algehele en alledaagse verzorging van het jonge kind. Na haar verhuizing heeft ze een tijd ergens anders gewerkt, maar toen we Noortje starten in Amsterdam is ze gelukkig weer teruggekomen. Tijdens deze rustpauze van de groep werkzaam op de Lindenlaan bij Tomte en Rozelinde. Vanaf september bij deze laatste groep op maandag, woensdag en vrijdag.

Meike

Meike

juffie bij Rozelinde

Meike vervult bij Rozelinde tot en met november 2017 een zwangerschapsverlof op maandag en dinsdag. Ze is een ervaren juffie in kinderopvang en basisonderwijs, die ook voor de zomer al op maandag op de groep werkte als inval. Ook zij is -net als Marleen- bij Opvang Anders terecht gekomen door het initiatief vrijeschool Groene Hart. Het voelde gelijk goed, dit is wat ze kinderen toe wenst en hoe ze thuis haar kinderen opvoedt.

Claudia

Claudia

juffie bij Rozelinde en Tomte

Het enige teamlid dat alle dagen aanwezig is. Ze werkt bij kdv Vrije Opvang Anders op beide groepen. Op maandag en vrijdag samen met Manuela bij Tomte en de andere 3 dagen bij Rozelinde met alle 3 de andere juffies. Ze is relatief jong maar heeft -doordat ze ooit gestart is als stagiaire bij ons en daarna als parttimer bij ons maar ook bij een Haarlems antroposofisch kinderdagverblijf werkte- de nodige ervaring als juffie!

Manuela

Manuela

juffie bij Tomte

Voordat Opvang Anders verantwoordelijk werd voor de peuterklas van de Parcival werkte Manuela er als peuterjuf; ze kent daardoor heel veel kinderen op school. Op woensdag werkt ze niet, maar op de andere ochtenden is ze het gezicht van Tomte voor de meeste kinderen en ouders. Op de donderdagmiddag is ze tevens bij BSO Madelief werkzaam zodat ze veel kinderen die bij Opvang Anders vandaan komen nog steeds wekelijks in de groep mag ervaren.

Marleen

Marleen

juffie bij Tomte

Marleen is oud-vrijeschoolleerling en heeft in haar werk als theaterdocent, vrijeschool-juf de nodige ervaring in het werken met kinderen. De eerste aanraking met Opvang Anders was toen ze haar oudste zoontje naar Rozelinde bracht; al snel werd vervolgens gevraagd door ons als inval juffie, mede omdat ze ook betrokken is bij het ouder-initiatief voor een vrijeschool in het Groene Hart en het opzetten van een peuterklas daar. Maar ze kiest nu voor de dinsdag en woensdag bij Tomte

Ophira

Ophira

juffie bij Tomte

Ophira werkt op woensdag en donderdag bij Tomte. Daarnaast werkt ze ook op een ander plek met jonge kinderen en heeft ze als kunstzinnig therapeut al 20 jaar haar eigen praktijk waar ze werkt met kinderen en jongvolwassenen.

Sanne

Sanne

met zwangerschapsverlof

Sanne is al sinds 2001 in dienst bij Opvang Anders. Ze heeft dus veel ervaring als juffie (al heeft ze ook wel een tijdje op kantoor gewerkt bij de kind planning) Op dit moment is Sanne thuis ivm de geboorte van haar 3e kind en zal ze vanaf december 2017 weer op de groep staan, ze is ook regelmatig te vinden op de Parcival als ze haar eigen kinderen naar school of Tomte brengt.

invaljuffies

invaljuffies

op alle groepen

In principe werken we met vaste juffies op vaste dagen, maar soms hebben we door omstandigheden (verlof, ziekte, etc) af en toe een invaljuffie nodig. Dan kun je dus Lisanne (oud stagiaire Minne), Marleen, Pien, Meike, Lisanne (oud stagiaire Tomte), Naomi, Elly, Marianne of Marieke treffen. Ze zijn allen goed bekend met de meeste kinderen waardoor we de vertrouwde kwaliteit kunnen bieden!

Onze oud-collega Petra helpt op een aantal piekmomenten als vrijwilliger op Rozelinde en Minne.

Alle bovenstaande personeelsleden en vrijwilligers van Stichting Opvang Anders zijn gediplomeerd conform eisen in de cao Kinderopvang en in bezit van een VOG (met continue screening). Stagiaires staan bij ons altijd boventallig op de groep en zijn ook in bezit van een VOG.

Raad van Toezicht

De raad van toezicht van stichting Opvang Anders bestaat uit 3 personen. Als voornaamste taak hebben zij het -meestal gevraagd- adviseren van de bestuurder en het controleren van de begroting en jaarcijfers. Hiervoor komen ze gemiddeld eens per kwartaal bij elkaar voor een vergadering.