Organisatie

Team

Opvang Anders is een stichting zonder winstoogmerk en stelt de pedagogische kwaliteit centraal. We laten ons hierbij leiden door de antroposofie. We zijn daarom ook lid van de VAK, de vereniging voor antroposofische kinderopvang. Dit is een platform met het doel krachten binnen het werkveld te bundelen evenals het delen van kennis over de antroposofische kinderopvang met elkaar en daarbuiten. Het is geen keurmerk of kwaliteitssysteem, maar in de ledenvergaderingen waar Opvang Anders altijd actief aan deelneemt staan wordt uitgebreid gesproken hierover en kijken de deelnemende organisatie hoe ze gezamenlijk kunnen blijven werken aan de kwaliteit.

We werken conform de CAO kinderopvang en de eisen die de overheid (bij controle door de GGD) aan kwalitatieve kinderopvang stelt.

Ook maken we deel uit van het netwerk 3KA. Het management van 8 kleinschalige kinderopvangorganisaties uit Amstelveen komt zes tot acht maal per jaar samen om te spreken over onder meer wetgeving, methoden van kwaliteitsverbetering plus het uitwisselen van ervaringen binnen de sector.

Team

Ons team bestaat uit liefdevolle, warme en zeer ervaren, gekwalificeerde juffies die vertrouwd zijn met het werken vanuit de antroposofische visie en graag bereid zijn zich daarin blijvend te ontwikkelen. Een groot aantal medewerksters werkt al 5 jaar en (veel) langer bij Opvang Anders. Dat maakt het team hecht en stevig. Het werk van de pedagogisch medewerksters wordt ondersteund door de 2 mensen die op kantoor werken en tevens pedagogisch geschoold zijn waardoor ze, indien nodig, kunnen bijspringen op de groep. Als team volgen we regelmatig lezingen of nodigen we deskundigen uit om ons verder te verdiepen in antroposofische en pedagogische onderwerpen. Hieronder stellen we ons heel kort even voor:
Janneke Pluimgraaff

Janneke Pluimgraaff

directeur / bestuurder

informatie volgt

Marieke Sanders

Marieke Sanders

coördinator

Marieke is al lange tijd werkzaam bij Opvang Anders, sinds 2002. Zij is voor de meeste ouders de eerste persoon die ze leren kennen bij Opvang Anders. Ze is namelijk verantwoordelijk voor de kindplanning en plaatsing, inclusief het maken van de contracten. Ze werkt maandag, dinsdag en donderdag op kantoor. Als coördinator is ze verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de groepen en (samen met de directeur/bestuurder) op kantoor. Ook is ze regelmatig op een van de groepen te vinden om daar even ondersteuning te bieden en omdat ze de pedagogisch medewerkers op inhoudelijk vlak begeleidt. Met haar jarenlange ervaring binnen de antroposofie biedt zij een onmisbare bijdrage aan de inspiratie en verdieping van de kennis van de juffies. Heb je vragen of opmerkingen? Schiet haar gerust even aan!
Vesna

Vesna

juffie bij Minne

Vesna werkt al 20 jaar in de kinderopvang en sinds begin 2014 bij ons. Ze heeft bij verschillende kinderdagverblijven gewerkt maar de antroposofische visie in het werken met kleine kinderen spreekt haar het meest aan. Met veel plezier en enthousiasme werkt ze 4 dagen per week bij Minne, 3 dagen samen met Michel en 1 dag met Lisanne V.

Michel

Michel

juffie bij Minne

Naast haar werk als beeldend kunstenaar is Michel jarenlang ook werkzaam geweest als leerkracht in het basisonderwijs en het geven van kunstonderwijs aan ‘hele stammen’ Amsterdamse kinderen. Haar wens om het hele jonge kind nog beter te leren kennen bracht haar naar Opvang Anders waar ze 4 dagen per week werkt, 3 dagen met Vesna en 1 dag met Lisanne V. Ze heeft daarnaast ook nog de applicatie om als vrijeschool leerkracht te mogen werken afgerond en gaat zich nu verdiepen in euritmie.

Lisanne V

Lisanne V

juffie bij Minne

Lisanne is in 2014 begonnen als stagiaire bij Minne. Zij is na het afronden van haar opleiding bij ons komen werken als invaljuf op alledrie de groepen. Daarnaast was zij ook werkzaam bij een Haarlems antroposofisch kinderdagverblijf. Ook heeft zij de cursus ‘Pedagogiek voor het jonge kind’ gevolgd om haar kennis van de antroposofie te vergroten, waar zij zich inmiddels helemaal in thuis voelt. Toen er een vacature voor 2 dagen vrij kwam bij Minne is zij ingestroomd als vaste juffie naast Michel en Vesna op de maandag en de vrijdag. Daarnaast blijft zij invallen waar nodig.

Sanne

Sanne

juffie bij Rozelinde

Sanne is al sinds 2001 in dienst bij Opvang Anders. Ze heeft dus veel ervaring als juffie en heeft ook een tijdje op kantoor gewerkt bij de kindplanning. Na de geboorte van haar derde kind is Sanne ingestroomd als vaste juffie bij Rozelinde op maandag en dinsdag. Ze is ook regelmatig te vinden op de Parcival als ze haar eigen kinderen naar school brengt.

Claudia

Claudia

juffie bij Rozelinde en Tomte

Claudia is ons enige teamlid dat alle dagen aanwezig is. Ze is ooit gestart als stagiaire bij ons en werkte daarna als parttimer bij ons maar ook bij een Haarlems antroposofisch kinderdagverblijf. Ze heeft hiermee de nodige ervaring als juffie. Ze werkt bij kdv Vrije Opvang Anders op beide groepen. Op maandag (samen met Manuela) en vrijdag (samen met Lisanne S) bij Tomte en de andere 3 dagen bij Rozelinde met alle 3 de andere juffies. Incidenteel valt ze ook in bij BSO Madelief.
Meike

Meike

juffie bij Rozelinde

Meike is vaste juffie bij Rozelinde op maandag, donderdag en vrijdag. Ze is een ervaren juffie in kinderopvang en basisonderwijs, die daarvoor al langere tijd bij ons op de groep werkte als invaljuf tijdens een zwangerschapsverlof. Zij is bij Opvang Anders terecht gekomen door het initiatief vrijeschool Groene Hart. Het voelde gelijk goed, dit is wat ze kinderen toe wenst en hoe ze thuis haar kinderen opvoedt.
Lisanne S

Lisanne S

juffie bij Tomte

Heeft lang geleden stage bij Opvang Anders gelopen (2007). Daarna is zij in 2008 als pedagogisch medewerkster in dienst gekomen bij Minne; later ook bij Rozelinde. Inmiddels heeft Lisanne zelf 2 kinderen gekregen en bij de geboorte van beide kinderen is ze een jaar uit dienst geweest om thuis voor haar kleintje te zorgen. De band met Opvang Anders is altijd warm en actief gebleven. Sinds augustus 2018 is ze twee dagen werkzaam bij Tomte, de halve dagopvang. Dit kan ze fijn combineren met haar eigen gezin.
Manuela

Manuela

juffie bij Tomte

Voordat Opvang Anders verantwoordelijk werd voor de peuterklas van de Parcival werkte Manuela er als peuterjuf; ze kent daardoor heel veel kinderen op school. Op vrijdag werkt ze niet, maar op de andere ochtenden is ze samen met haar collega’s het gezicht van Tomte. Op maandag werkt ze met Claudia, op dinsdag en donderdag met Elly en op woensdag met Lisanne S. Op de donderdagmiddag is ze tevens bij BSO Madelief werkzaam zodat ze veel kinderen die bij Opvang Anders vandaan komen nog steeds wekelijks in de groep mag ervaren.
invaljuffies

invaljuffies

op alle groepen

In principe werken we met vaste juffies op vaste dagen, maar soms hebben we door omstandigheden (verlof, ziekte, etc) af en toe een invaljuffie nodig. Dan kun je dus Lisanne V (inmiddels ook vaste juffie bij Minne), Alicia (voormalig stagiaire bij Rozelinde), Marianne, Corine (voormalig stagiaire bij Rozelinde), Ophira (voormalig vaste juffie bij Tomte) of Marieke treffen. Ze zijn allen goed bekend met de meeste kinderen waardoor we de vertrouwde kwaliteit kunnen bieden!

Alle bovenstaande personeelsleden van stichting Opvang Anders zijn gediplomeerd conform eisen in de CAO Kinderopvang, in het bezit van een VOG (met continue screening) en gekoppeld aan onze stichting in het Personenregister Kinderopvang. Stagiaires staan bij ons altijd boventallig op de groep, zijn ook in bezit van een VOG en aan ons gekoppeld in het Personenregister.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van stichting Opvang Anders bestaat uit 3 personen. Als voornaamste taak hebben zij het -meestal gevraagd- adviseren van de bestuurder op allerlei vlakken en het controleren van de begroting en jaarcijfers. Ook bewaken zij tezamen met de directeur/bestuurder het antroposofische gedachtengoed van de stichting. Gemiddeld komen zij eens per kwartaal bij elkaar voor een vergadering met de directeur/bestuurder.