Organisatie

TeamRaad van toezicht

Opvang Anders is een stichting zonder winstoogmerk en stelt de pedagogische kwaliteit centraal. We laten ons hierbij leiden door de antroposofie. We zijn daarom ook lid van de VAK, de vereniging voor antroposofische kinderopvang. Dit is een platform met het doel krachten binnen het werkveld te bundelen evenals het delen van kennis over de antroposofische kinderopvang met elkaar en daarbuiten. Het is geen keurmerk of kwaliteitssysteem, maar in de ledenvergaderingen waar Opvang Anders altijd actief aan deelneemt staan wordt uitgebreid gesproken hierover en kijken de deelnemende organisatie hoe ze gezamenlijk kunnen blijven werken aan de kwaliteit.

We werken conform de CAO kinderopvang en de eisen die de overheid (bij controle door de GGD) aan kwalitatieve kinderopvang stelt.

Ook maken we deel uit van het netwerk 3KA. Het management van 8 kleinschalige kinderopvangorganisaties uit Amstelveen komt zes tot acht maal per jaar samen om te spreken over onder meer wetgeving, methoden van kwaliteitsverbetering plus het uitwisselen van ervaringen binnen de sector.

Team

Ons team bestaat uit liefdevolle, warme en zeer ervaren, gekwalificeerde juffies die vertrouwd zijn met het werken vanuit de antroposofische visie en graag bereid zijn zich daarin blijvend te ontwikkelen. Een groot aantal medewerksters werkt al 5 jaar en (veel) langer bij Opvang Anders. Dat maakt het team hecht en stevig. Het werk van de pedagogisch medewerksters wordt ondersteund door de 2 mensen die op kantoor werken en tevens pedagogisch geschoold zijn waardoor ze, indien nodig, kunnen bijspringen op de groep. Als team volgen we regelmatig lezingen of nodigen we deskundigen uit om ons verder te verdiepen in antroposofische en pedagogische onderwerpen. Hieronder stellen we ons heel kort even voor:

 

Rachel van Herwijnen

Rachel van Herwijnen

directeur / bestuurder

Per september 2017 is Rachel als directeur en bestuurder bij de stichting werkzaam. Zij werkt al 20 jaar in de kinderopvang, werkte hiervoor bij een antroposofisch kinderdagverblijf als coördinator en voelt zich erg thuis bij de antroposofische visie. Rachel is eindverantwoordelijk voor het hele reilen en zeilen van de stichting. Zij houdt zich onder andere bezig met de beleidsmatige en financiële aspecten maar is ook opgeleid als pedagoog en coach. Ze gunt alle kinderen een fantastisch ‘tweede thuis’ met juffies die bewust en met hart, hoofd en handen bezig zijn met hun vak en vindt het een eer om dat mede mogelijk te maken.

Marieke Sanders

Marieke Sanders

coördinator

Marieke is al lange tijd werkzaam bij Opvang Anders, sinds 2002. Zij is voor de meeste ouders de eerste persoon die ze leren kennen bij Opvang Anders. Ze is namelijk verantwoordelijk voor de kindplanning en plaatsing, inclusief het maken van de contracten. Ze werkt maandag, dinsdag en donderdag op kantoor. Als coördinator is ze verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de groepen en (samen met de directeur/bestuurder) op kantoor. Ook is ze regelmatig op een van de groepen te vinden om daar even ondersteuning te bieden en omdat ze de pedagogisch medewerkers op inhoudelijk vlak begeleidt. Met haar jarenlange ervaring binnen de antroposofie biedt zij een onmisbare bijdrage aan de inspiratie en verdieping van de kennis van de juffies. Heb je vragen of opmerkingen? Schiet haar gerust even aan!

Vesna

Vesna

juffie bij Minne

Vesna werkt nog relatief kort bij ons, maar na een paar jaar voelt het toch al super vertrouwd. Ze heeft bij aantal andere kinderdagverblijven gewerkt in Amsterdam maar toen ze bij Opvang Anders kwam werken was haar meteen duidelijk wat ze telkens miste. Dus komt ze iedere werkdag vol enthousiasme naar haar werk. Ze werkt 3 dagen per week samen met Michel bij Minne en 1 dag met Dorus

Michel

Michel

juffie bij Minne

Naast haar werk als beelden kunstenaar is Michel jarenlang ook werkzaam geweest als leerkracht in het basisonderwijs en het geven van kunstonderwijs aan ‘hele stammen’ Amsterdamse kinderen. Haar wens om het hele jonge kind nog beter te leren kennen bracht haar naar Opvang Anders waar ze 4 dagen per week werkt met Vesna en Dorus. Ze heeft daarnaast ook nog de applicatie om als vrijeschool leerkracht te mogen werken afgerond en gaat zich nu verdiepen in euritmie.

Elly

Elly

juffie bij Rozelinde (straks weer Noortje)

Ervaren en al lang verbonden met Opvang Anders. Oorspronkelijk opgeleid in het ziekenhuis, maar meer op haar plek voor de algehele en alledaagse verzorging van het jonge kind. Na haar verhuizing heeft ze een tijd ergens anders gewerkt, maar toen we Noortje starten in Amsterdam is ze gelukkig weer teruggekomen. Tijdens deze rustpauze van de groep werkzaam op de Lindenlaan bij Tomte en Rozelinde. Vanaf september bij deze laatste groep op maandag, woensdag en vrijdag.

Meike

Meike

juffie bij Rozelinde

Meike vervult bij Rozelinde tot en met november 2017 een zwangerschapsverlof op maandag en dinsdag. Ze is een ervaren juffie in kinderopvang en basisonderwijs, die ook voor de zomer al op maandag op de groep werkte als inval. Ook zij is -net als Marleen- bij Opvang Anders terecht gekomen door het initiatief vrijeschool Groene Hart. Het voelde gelijk goed, dit is wat ze kinderen toe wenst en hoe ze thuis haar kinderen opvoedt.

Claudia

Claudia

juffie bij Rozelinde en Tomte

Het enige teamlid dat alle dagen aanwezig is. Ze werkt bij kdv Vrije Opvang Anders op beide groepen. Op maandag en vrijdag samen met Manuela bij Tomte en de andere 3 dagen bij Rozelinde met alle 3 de andere juffies. Ze is relatief jong maar heeft -doordat ze ooit gestart is als stagiaire bij ons en daarna als parttimer bij ons maar ook bij een Haarlems antroposofisch kinderdagverblijf werkte- de nodige ervaring als juffie!

Manuela

Manuela

juffie bij Tomte

Voordat Opvang Anders verantwoordelijk werd voor de peuterklas van de Parcival werkte Manuela er als peuterjuf; ze kent daardoor heel veel kinderen op school. Op woensdag werkt ze niet, maar op de andere ochtenden is ze het gezicht van Tomte voor de meeste kinderen en ouders. Op de donderdagmiddag is ze tevens bij BSO Madelief werkzaam zodat ze veel kinderen die bij Opvang Anders vandaan komen nog steeds wekelijks in de groep mag ervaren.

Sanne

Sanne

juffie bij Rozelinde

Sanne is al sinds 2001 in dienst bij Opvang Anders. Ze heeft veel ervaring als juffie en heeft ook een tijdje op kantoor gewerkt. Sanne is vaste juf bij Rozelinde op maandag en dinsdag. Ze is ook regelmatig te vinden op de Parcival als ze haar eigen kinderen naar school of Tomte brengt.

invaljuffies

invaljuffies

op alle groepen

In principe werken we met vaste juffies op vaste dagen, maar soms hebben we door omstandigheden (verlof, ziekte, etc) af en toe een invaljuffie nodig. Dan vallen de juffies Lisanne V (juf bij Minne), Marianne, Ophira (voormalig vaste juf bij Tomte), Corine en Alicia (beide voormalig stagiaires bij Rozelinde), of Marieke treffen. Ze zijn allen goed bekend met de meeste kinderen waardoor we de vertrouwde kwaliteit kunnen bieden!

 

Alle bovenstaande personeelsleden van Stichting Opvang Anders zijn gediplomeerd conform eisen in de cao Kinderopvang, in bezit van een VOG (met continue screening) en gekoppeld aan onze stichting in het Personenregister Kinderopvang. Stagiaires staan bij ons altijd boventallig op de groep, zijn ook in bezit van een VOG en aan ons gekoppeld in het Personenregister. 

Raad van Toezicht

De raad van toezicht van stichting Opvang Anders bestaat uit 3 personen. Als voornaamste taak hebben zij het -meestal gevraagd- adviseren van de bestuurder en het controleren van de begroting en jaarcijfers. Hiervoor komen ze gemiddeld eens per kwartaal bij elkaar voor een vergadering.